Rozvoj sítě hipostezek v Jihočeském kraji, fáze A (Investiční část):

Výstupem projektu je vybudování 20 odpočívadel jako páteřního systému 300 km nově značených tras.

Jednotlivé odpočívadlo pro hipoturistiku se skládá z:
- Uvaziště pro koně
- Přístřešek pro koně
- Kruhová ohrada (corral)
- Informační panel
- Zastřešené sezení, stůl a dvě lavice
- Odpadkový koš

Tyto odpočívadla poskytují hipoturistům na nově značených trasách možnost odpočinku s koňmi.

Provoz odpočívadel pro hipoturisty je založen na veřejné dostupnosti těchto odpočívadel.