Projekt - Rozvoj sítě hipostezek v Jihočeském kraji

Podstatou projektového záměru a cílem realizace je posílení atraktivit cestovního ruchu v Jihočeském kraji ve specifické oblasti hipoturistiky a posílení venkovského cestovního ruchu jako zdroje ekonomického rozvoje regionu.

Cílem je významné rozšíření hipostezek v regionu jižních Čech (fáze A – investiční) a jejich marketingová prezentace (fáze B -neinvestiční projekt).

Uvedené projekty (tzn. fáze A a B) mají souběžnou realizací obou částí záměru vybudovat dalších nejméně 300 km hipostezek, aktualizovat mapovou dokumentaci a cílenou propagací zvýšit povědomí o hipostezkách v jižních Čechách.

Rozvoj sítě hipostezek v Jihočeském kraji, fáze B (NEinvestiční část):

Neinvestiční částí projektu bylo identifikováno 300 km nově značených tras a zmapována/ak­tualizována …

Rozvoj sítě hipostezek v Jihočeském kraji, fáze A (Investiční část):

Výstupem projektu je vybudování 20 odpočívadel jako páteřního systému 300 km nově značených tras.