Rozvoj sítě hipostezek v Jihočeském kraji, fáze B (NEinvestiční část):

Neinvestiční částí projektu bylo identifikováno 300 km nově značených tras a zmapována/ak­tualizována …

V rámci vytvořeného produktu pro orientaci a směrování návštěvníků byla provedena identifikace a doznačení hipostezek v regionu Jihočeský kraj v celkové délce 300 km jako základ pro prezentaci sítě hipostezek v regionu Jižní Čechy (viz celkový záměr, návaznost na infrastrukturní projekt A).

V krajině byla provedena instalace 300 směrových ukazatelů pro hipoturisty a 20 voděodolných map na místní infotabule (popř. obdobná veřejná místa).

Nově doznačené trasy (300 km) byly zaneseny do inovované mapy Jihočeského kraje a lokálních map s nejfrekvento­vanějším výskytem hipostezek v Jihočeském kraji.

Produkt zaměřený na propagační a marketingovou podporu projektu zahrnuje výrobu internetových stránek a výrobu propagačního klipu na téma venkovská turistika na koni.

Projekt byl prezentován na výstavách v ČR i zahraničí.